Bli med

Bønes skolekorps søker nye medlemmer!
Vi i Bønes skolekorps er i god utvikling, både medlemsantall og det musikalske øker i omfang og kvalitet, men vi er jo selvsagt ikke fornøyde med det. Vi vil jo gjerne at flere skal være med på denne herlige utviklingen.

Har du begynt i 6. eller 7. trinn kan du raskt få lov til å bli med i juniorkorpset som øver på tirsdager mellom 17.15 - 18.00 i Bønes Arena.

I de siste årene har vi fått en flott rekrutteringsvekst i korpset, noe som gjør det enda mer moro å spille sammen. For eventuelt nye korpsforesatte så er det mange argumenter for å spille i korps, vi kan selvsagt nevne noen av de:

  • Vennskap og samarbeid på tvers av alder og kjønn 
  • Være del av et lag som ikke består av noen reservebenk 
  • Å skaffe seg en hobby en kan holde på med helt til en blir pensjonist 
  • Å komme inn i et forum der det er lov til å gjøre feil i prosessen mot å mestre formidling av musikk 
  • Utvikle kognitive og finmotoriske ferdigheter som kan være et verktøy i å takle real- og språkfag i skolen 
  • MED MYE MER...
Dagens korpsmusikanter og deres foresatte svarer gjerne på spørsmål angående korpset!

Uansett: VELKOMMEN TIL OSS I BØNES SKOLEKORPS!
Søk
Driftes av Styreportalen AS