Hordablæsten 2006

Korpset virket ikke så konsentrert under fotograferingen. Men de kom på en 7. plass i 3. divisjon janitsjar, noe som var en klar framgang fra året før.
Søk
Driftes av Styreportalen AS