Troldsalen 2009

Det er etterhvert blitt en tradisjon å ha konsert i Troldsalen på Troldhaugen hver vår. Dette er et flott lokale som setter en fin ramme rundt konserten. De fleste år har vi hatt et gjestekorps på besøk, og i år var dette Liland/Hjellestad skolekorps. Liland/Hjellestaad har også Cathrine som dirigent.

Etter noen år med lite eller ingen slagverk i korpset er det fint å høre juniorkorpset og hovedkorpset sammen. Hovedkorpset bidrar med sin erfaring og teknikk, mens juniorkorpset bidrar med frisk spilleglede og slagverk og tyngre instrumenter som hovedkorpset mangler.
Søk
Driftes av Styreportalen AS